Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij crazyfox-casino.top! Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder u onze website gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

Intellectueel eigendom

crazyfox-casino.top en haar licentiegevers behouden alle rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud op deze website. U mag deze inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, wijzigen, distribueren, reproduceren, herpubliceren, verkopen, overdragen of op enige andere wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van crazyfox-casino.top.

Verplichtingen van gebruikers

Als gebruiker van onze website stemt u ermee in om de volgende verplichtingen na te leven:

  • U zult onze website niet gebruiken voor onwettige doeleinden.
  • U zult zich geen toegang verschaffen tot of pogingen ondernemen om toegang te verschaffen tot beveiligde delen van onze website, tenzij u hiervoor geautoriseerd bent.
  • U zult geen inhoud plaatsen die lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, discriminerend of anderszins aanstootgevend is.
  • U zult geen virussen, malware, spyware of andere schadelijke code verspreiden via onze website.
  • U zult geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
  • U zult onze website niet gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

Beperking van aansprakelijkheid

crazyfox-casino.top biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud op onze website. We zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van onze website. U gebruikt onze website op eigen risico.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.